Home

Wie is Erik Manders
Image

“ Samen staan we sterker ”

Welkom op mijn website. Ik stel me graag aan je voor. Mijn naam is je bekend, maar wie ik ben en waar ik voor sta misschien nog niet. Ik ben 32 jaar oud en woon in Venlo. Sinds het najaar van 2018 ben ik voorzitter van Venlostad.com. Dit is de onafhankelijke belangenbehartiger van de ondernemers in de Venlose binnenstad. Wekelijks bezoeken gemiddeld 200.000 mensen onze historische binnenstad. Het is belangrijk dat onze stad aantrekkelijk blijft. Bereikbaarheid, gastvrijheid, aantrekkelijkheid, goed werkgeverschap en goed opgeleid (mbo) personeel zijn kernbegrippen waarop ik mij samen met alle partners met volle overgave richt. Sinds 2010 ben ik lid van de PvdA en van 2014 tot 2018 was ik volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad. Van 2015 tot 2018 was ik daarnaast ook actief als bestuurslid van de PvdA Limburg. In het dagelijks leven werk ik in deeltijd als raadsadviseur voor de gemeenteraad in Stein. Daarnaast ben ik actief voor een stichting van Syrische vluchtelingen en als vrijwilliger in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Ik heb hiervoor enkele jaren gewerkt als zelfstandig communicatiespecialist en ik was in de weekenden actief als buurtwacht in mijn eigen wijk. Van 2011 tot 2014 was ik lid van de programmaraad van Omroep Venlo en zette ik me in om de lokale radio- en televisieprogramma's nóg beter te maken. Dat deed ik als lid van de FNV, namens de doelgroep werknemers.

“Denken, dromen, durven, doen!”

Voor Venlo

Waar ik voor sta

Gewoon Goed Werk

Ik maak me sterk voor vast werk met toekomstperspectief. Een fijne baan met leuke collega's waar je gewaardeerd wordt voor je inzet en waar je fatsoenlijk voor wordt beloond. Nog te vaak komen hardwerkende mensen klem te zitten. Daarom vind ik het belangrijk om flexwerk en schijnconstructies aan te pakken. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven.

Menselijke maat in de zorg

Ik vind dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Te veel geld gaat nu nog naar overbodige systemen en managers. De zorg moet terug naar de menselijke maat. Professionals op de werkvloer moeten weer de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Daar zijn geen dure managers en bureaucraten nodig, maar basiszorg op wijkniveau - dichtbij mensen.

Iedereen een eigen woning

Ik vind het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot fatsoenlijke en betaalbare woonruimte. De afgelopen jaren zijn er te veel betaalbare huurwoningen gesloopt waarvoor niets in de plaats is gekomen. Vooral jongeren en de lage inkomens plukken hier de wrange vruchten van. Gemeente en woningcorporaties moeten veel meer doen aan jongerenhuisvesting.

Leefbaarheid en veiligheid

Ik vind het belangrijk dat bewoners samen met wijkagenten kunnen bepalen waar zij in hun buurt prioriteit aan willen geven. Overlast en criminaliteit worden ook beter aangepakt door de inzet van straatcoaches en opbouwwerkers. Vrijwillige buurtwachters dragen ook bij aan de leefbaarheid in wijken en drugscriminelen hebben het nakijken wanneer we de wietteelt reguleren.

Evenementen en cultuur

Ik vind het heel normaal dat we in onze gemeente investeren in aantrekkelijke culturele voorzieningen, zoals prachtige evenementen en het nieuwe poppodium. Een stad is pas aantrekkelijk als je het er naar je zin kunt hebben. Een goed uitgaansleven met bijbehorende evenementen en voorzieningen kunnen alleen blijven bestaan als we daarin investeren. Daar ga ik voor.

Kansen over de grens

Jaarlijks bezoeken honderdduizenden Duitsers onze gemeente om hier te shoppen en van onze historische binnenstad te genieten. Kennis van elkaars taal en cultuur vind ik belangrijk. Kinderen moeten op jonge leeftijd weer Duits leren en er moet meer informatie komen over de mogelijkheden voor het wonen en werken over de grens. Ik vind dat de gemeente hier werk van moet maken.

“ Eendracht maakt macht”

Nieuws

wat ik doe
Vragen PvdA over mislopen van miljoenen Europese subsidie

Vragen PvdA over mislopen van miljoenen Europese subsidie

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Venlo heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het mislopen van miljoenen aan Europese subsidie. Hierover verscheen op 3 juli een bericht in Dagblad de Limburger. Daaruit bleek dat de realisatie van belangrijke projecten als de...

Lees meer
PvdA wil meer inspanningen voor werk 45-plussers

PvdA wil meer inspanningen voor werk 45-plussers

De economie trekt weer aan. Het aantal banen blijft helaas nog wat achter. De gemeente helpt jongeren onder de 27 jaar oud al heel succesvol, en tegen de landelijke trend in, aan werk. Vooral 45-plussers hebben het nog zwaar op de...

Lees meer
Blerick Sterker & Socialer

Blerick Sterker & Socialer

Gisteren was ik samen met PvdA-fractievoorzitter Hay Janssen aanwezig bij een bijeenkomst in het 'Raodhoês' over de toekomst van Blerick. De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van een motie die de gemeenteraad vorig jaar aannam op initiatief van de PvdA: http://pvdavenlo.nl/wp-content/uploads/2014/11/motie-werkconferentie-stadsdeelontwikkeling-pvda-venlo.pdf...

Lees meer
Op bezoek bij MFC Op Expeditie in de Vossener

Op bezoek bij MFC Op Expeditie in de Vossener

Vanmiddag ben ik op bezoek geweest bij 'MFC Op Expeditie' in de Blerickse wijk Vossener. Dit in 2013 geopende wijkgebouw herbergt twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een bibliotheek en tal van verenigingen en activiteiten. Het is ook een officieel 'Huis van...

Lees meer
Met de wijkagent in Venlo-Zuid

Met de wijkagent in Venlo-Zuid

Gisterenmiddag ben ik met de Wijkagent van Venlo-Zuid op pad gegaan om mij te informeren over de leefbaarheid en veiligheid in mijn oude wijk. Venlo-Zuid is een mooie diverse wijk. De afgelopen jaren is er, mede dankzij de PvdA, flink...

Lees meer
Aan de slag als bestuurslid van de PvdA Limburg

Aan de slag als bestuurslid van de PvdA Limburg

Samen met acht partijgenoten ben ik zaterdag gekozen tot bestuurslid van de PvdA Limburg. We vormen een compleet nieuw bestuur die de sociaaldemocratie in Limburg nieuw leven gaat inblazen. Met optimisme gaan we verbinden. Vooral door aan te sluiten bij...

Lees meer
Geslaagde Dag van de Arbeid over werken met beperking

Geslaagde Dag van de Arbeid over werken met beperking

Op vrijdag 1 mei was het de internationale Dag van de Arbeid. Namens de PvdA Venlo organiseerde ik een interactieve bijeenkomst over ‘werken met een beperking’ en de Participatiewet in Café-Feestzaal “De Wylderbeek” in Venlo-Zuid. De opkomst was hoog. De...

Lees meer
Betere bereikbaarheid van de Maas voor sportvissers

Betere bereikbaarheid van de Maas voor sportvissers

Woensdag 25 maart heb ik namens de Venlose PvdA-fractie een motie ingediend om de Maas voor sportvissers beter bereikbaar te maken. Ik had het afgelopen halfjaar al diverse gesprekken gevoerd met hengelsportverenigingen en de gemeente, maar dat had niet tot...

Lees meer
Schriftelijke vragen over dreigende sloop monumentale Mutsaersoord

Schriftelijke vragen over dreigende sloop monumentale Mutsaersoord

Op donderdag 10 juli 2014 heeft de Mutsaersstichting een sloopvergunning aangevraagd voor het Mutsaersoord. Het voormalige herstellingsoord aan de Schaapsdijkweg is ontworpen door de Venlose architect Jules Kayser en werd in 1929 gebouwd. In 1988 werd het toegevoegd aan de...

Lees meer
Bank in de wijk is een welzijnskwestie

Bank in de wijk is een welzijnskwestie

De PvdA in Horst aan de Maas is een petitie gestart om banken te herinneren aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Steeds meer banken sluiten hun kantoren en verwijderen geldautomaten. Ondanks het feit dat veel mensen digitaal betalen zijn er nog generaties...

Lees meer

“ Wil je iets kwijt? Twijfel niet!”

Contact

Gewoon doen!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

info@erikmanders.com / +31625507318

“Denk niet aan de toekomst. Doe er iets aan!”