Na vijf jaar voorzitterschap tijd voor een andere rol binnen Venlostad.com

IMG-20230620-WA0025

Venlo, 1 november 2023 – Vandaag was het vijf jaar geleden dat ik officieel het voorzitterschap van ondernemerscollectief Venlostad.com van Toine Schreinemachers overnam. Onlangs heb ik het voorzitterschap met veel vertrouwen overgedragen aan Stan Heijsters die met zijn bestuur vorige week al meteen een succes behaalde rondom de toekomstplannen van het Trefcenter en de bescherming van binnenstadondernemers. Geweldig! 💪🏼

De afgelopen vijf jaar kenmerken zich als dynamisch, ambitieus, zorgelijk en ook wel hectisch. Dynamisch omdat de binnenstad een mooi en kleurrijk geheel vormt van ondermeer winkeliers, horecaondernemers, bakkers en kappers. De binnenstad is als het ware de woonkamer van onze lokale gemeenschap. Ook in je eigen woonkamer wil je op je gemak zijn, zorg je voor een mooie aankleding en sfeerverlichting. Ook in je woonkamer wil je lekker kunnen verblijven en die moeiteloos kunnen bereiken. Wat dat betreft was en is er de afgelopen jaren al een hoop veranderd en verbeterd, maar soms helaas ook verslechterd. De binnenstad is namelijk nooit ‘af’, net als je woonkamer nooit ‘af’ is. Het streven blijft echter om het er wel steeds beter en steeds aangenamer te maken. Dat streven hebben we samen met de gemeente en de vastgoedeigenaren in Plan Binnenstad 2030 verankerd door concrete doelen en opgaven te beschrijven, zoals een vergaande vergroening, het tegengaan van ‘hittestress’, het verbeteren van de verlichting en de transformatie van leegstaande winkelpanden naar, bijvoorbeeld, wonen. Want ook ná sluitingstijd moeten we voor de stad zorgen en als er meer mensen wonen dan lukt dat samen nog beter.

Het voorzitterschap was vaak zowel een dankbare als ondankbare rol waarin de ene ondernemer met je wegloopt en de andere je het liefste ziet vertrekken. Ik heb altijd geprobeerd om de verschillende belangen aan elkaar te verbinden, mensen dichter bij elkaar te brengen, meer eenheid te vormen, bijvoorbeeld, tussen de belangen van de ‘Duitse hoek’ en overige ondernemers of tussen de organisatie van ‘evenementen’ en de belangen als koopstad. Dat was en is niet altijd een eenvoudige klus. Waar zoveel belangen samenkomen blijft het altijd zoeken naar de juiste balans. Alleen samen maken we de stad!

Wat mij het meest is bijgebleven is de coronacrisis, die voor veel ondernemers extra onzeker was: naast de zorgen over de eigen gezondheid en die van personeel, vrienden en familieleden, ook de zorgen over de toekomst van je winkel of restaurant. We hebben als Venlostad.com de grote onzekerheid die covid-19 met zich meebracht op velerlei manieren proberen te verzachten. Daarbij wil ik vooral het initiatief van Jos Lamers niet onbesproken laten. Het was Jos die het initiatief nam voor #binnenstadswandelingen en daar flink aan trok. Jos miste de aanspraak in de straat, wilde weten hoe het andere ondernemers verging om elkaar te steunen en elkaar ook te inspireren. Het waren en zijn voor mij juist dit soort initiatieven die het werken en ondernemen in de binnenstad zo mooi maken. Je deelt er lief en leed met elkaar, je viert er de succesen en de feesten samen, maar bent er ook voor elkaar als het even tegenzit. Met een lach en een traan dus. En het is juist die saamhorigheid waar ik een warme gloed van krijg als ik aan onze mooie binnenstad en zijn kleurrijke, lokale ondernemers denk.

Met veel voldoening en dankbaarheid kijk ik terug op een bijzondere periode dat ik jullie voorman mocht zijn. Met veel vertrouwen kijk ik naar mijn opvolger en zijn volledig nieuwe bestuur. De fundamenten voor de toekomst zijn gelegd en het is nu aan een nieuwe, ambitieuze ploeg om daar verder vorm en inhoud aan te geven. De Venlose binnenstad heeft een florerende historie, maar juist daardoor ook een waardevolle toekomst. Het nieuwe bestuur snapt dat als geen ander en ik wens hen dan ook veel succes toe de komende jaren.

Graag bedank ik, tot slot, iedereen met wie ik heb samengewerkt als voorzitter, maar wil daar wel een kanttekening bij plaatsen want mijn betrokkenheid die blijft: Venlo zit in mien hert. Mijn rol is slechts veranderd. Ik blijf namelijk actief als Stadsambassadeur bij Venlostad.com en zodoende ook aan de ondernemende binnenstad verbonden. Als voorechter van de lokale economie, maar vooral ook als betrokken inwoner van ‘dees moëie stad’. We zeen ôs!

Meer info over Plan Binnenstad 2030? Kijk:
https://youtu.be/84oP-SDUed0?feature=shared