Afscheidsplechtigheid raadslidmaatschap

http://erikmanders.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_6175.jpgGisteravond, woensdag 27 september, nam ik officieel afscheid van de gemeenteraad. Met tegenzin, teleurstelling en pijn in het hart want ik was graag doorgegaan. Dat werd me door een meerderheid van de PvdA-fractie helaas onmogelijk gemaakt. Een bemiddelingspoging van de Limburgse PvdA-voorzitter Jacques Costongs en oud-Kamerlid John Kerstens mocht helaas niet baten. Hierop heb ik besloten mijn raadszetel aan de partij terug te geven en door te gaan als bestuurslid van de PvdA Limburg waar ik sinds mei 2015 prettig samenwerk in een leuk team met acht betrokken partijgenoten.

Na een mooie terugblik door burgemeester Scholten en enkele woorden van mijn fractievoorzitter, hield ik vanavond onderstaande afscheidsspeech in de raadszaal:

Voorzitter,

Wie met modder gooit, verliest grond. Vertelde een wijs man mij ooit. Er is genoeg modder om mee te gooien, maar zoals u wel weet: zo steek ik niet in elkaar. Dat ga ik dus niet doen.

De afgelopen drie en een half jaar heb ik me er als raadslid van onze mooie gemeente sterk voor gemaakt om het begrip “volksvertegenwoordiger” inhoud, kleur en betekenis te geven. Dat heb ik met veel plezier en enthousiasme, en in samenwerking met heel veel mensen, gedaan en ik ben iedereen daar ontzettend dankbaar voor!

In de politiek is het eenvoudig om politieke verschillen te vinden en elkaar daarop te wijzen. Minder makkelijk is het om overeenkomsten te zoeken en gezamenlijk aan idealen en oplossingen te werken. Ik ben wat dat betreft dankbaar dat ik met collega’s van uiteenlopende partijen een aantal mooie zaken heb weten te bereiken, zoals de ondertunneling van spoorwegovergang Vierpaardjes en een nieuwe toekomst voor stadswijk Q4.

Wat Q4 betreft ontvangt u over enkele dagen het onderzoeksrapport van de commissie waarvan ik tot het laatste moment deel heb uitgemaakt. U zult (opnieuw) niet vrolijk worden van wat u in het rapport zult aantreffen. Ik hoop dat u zorgvuldig met de conclusies en verbeterpunten zult omgaan. De wijk moet vooruit en een gemeente met 100.000 inwoners heeft recht op een goed functionerende gemeente. Dat begint bij een goed functionerende gemeenteraad en een goed functionerend college van burgemeester en wethouders die niet tegenover, maar naast elkaar staan. Verbinden in plaats van verdelen. Dat vergt wat van onszelf in dit huis.

Ik wil een aantal mensen in het bijzonder bedanken:
– onze bodes: Jos, Paula, Gerard en Sjaak in het bijzonder, voor hun goede zorgen voor, tijdens en na de raadsvergaderingen. Wat hebben we soms gelachen.
– onze griffie: Geert, Yvonne, Margo, Astrid, Bareld en Sherelle voor hun inhoudelijke ondersteuning en adviezen. Zonder hen zouden we nergens zijn.
– het college (wat er nog van over is): Antoin, Stephan, Hanno, Jos en Ben. Ook jullie bedankt.
– collega raadsleden: bedankt, we waren het niet altijd met elkaar eens, maar vonden elkaar vanuit ieders bezieling voor onze stad en mooie dorpen. Ik hoop van harte dat de raad zo blijft!
– ambtenaren bedankt. Jullie zitten in een lastige positie tussen politiek, burger en bestuur. De keuzes die wij maken zorgen er soms voor dat jullie in lastige situaties terecht komen. Ik zal het op verjaardagsfeestjes voor jullie blijven opnemen.

Verder wil ik ook de pers bedanken. Zonder pers geen politiek. Ik hoop dat ze de gemeenteraad en het bestuur de komende jaren kritisch en opbouwend blijven volgen en dat hun redacties tijd en geld vrijmaken voor onderzoek.

Voorzitter, we zullen elkaar blijven tegenkomen en ik hoop ook met elkaar blijven samenwerken. Ik zal mensen blijven helpen die in de verdrukking komen en proberen hen sterker en mondiger te maken. Dat deed ik al voordat ik raadslid werd en dat zal ik dus blijven doen.

Tot slot wil ik mijn vrienden, familie en ouders bedanken en ook de vele andere inwoners en partijgenoten in het land voor hun medeleven en steun.

Ik wil graag afsluiten met enkele woorden van de eerste sociaaldemocratische wethouder van het land, de Amsterdammer Floor Wibaut:

Er is maar één land: de aarde.
Er is maar één volk: de mensheid.
Er is maar één geloof: de liefde.

Dank jullie wel.

De afscheidsplechtigheid in het stadhuis is opgenomen. De drie speeches kun je HIER TERUGZIEN (vanaf 2:33:10): https://venlo.raadsinformatie.nl/vergadering/367149/%2027-09-2017