Home

Wie is Erik Manders
Image

“ Samen staan we sterker ”

Welkom op mijn website. Ik stel me graag aan je voor. Mijn naam is je bekend, maar wie ik ben en waar ik voor sta misschien nog niet. Ik ben geboren in 1985 en woon in Venlo. In het dagelijks leven werk ik bij de Woonbond als consulent en adviseur voor huurdersorganisaties. Daarvoor heb ik gewerkt bij vakbond FNV als consulent in de sector transport en logistiek en als gastdocent op mbo-scholen. Ook heb ik enkele jaren gewerkt als zelfstandig communicatiespecialist. Van 2018 t/m 2023 was ik daarnaast voorzitter van Venlostad.com; de onafhankelijke belangenbehartiger van de winkeliers en horeca-uitbaters in de Venlose binnenstad. Wekelijks bezoeken gemiddeld 200.000 mensen onze historische binnenstad. Het is belangrijk dat onze stad aantrekkelijk blijft. Bereikbaarheid, gastvrijheid, beleving, vergroening en duurzaamheid, goed werkgeverschap en goed opgeleid (mbo) personeel zijn kernbegrippen waarop ik mij samen met alle partners met volle overgave richt. Naast mijn werk ben ik vrijwillig actief voor een stichting van Syrische vluchtelingen en voor bewoners van de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Ook ben ik voorzitter van de Werkgroep Sociaal Domein van de PvdA Venlo, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de raadsfractie en verdiepende bijeenkomsten organiseert. In het verleden was ik ook in de weekenden actief als buurtwacht in mijn eigen wijk. Van 2011 tot 2014 was ik nog lid van de programmaraad van Omroep Venlo en zette ik me in om de lokale radio- en televisieprogramma's nóg beter te maken. Dat deed ik als lid van de FNV, namens de doelgroep werknemers. Sinds 2010 ben ik lid van de PvdA en van 2014 tot 2018 was ik volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad. Van 2015 tot 2019 was ik daarnaast ook actief als bestuurslid van de PvdA Limburg.

“Denken, dromen, durven, doen!”

Voor Venlo

Waar ik voor sta

Gewoon Goed Werk

Ik maak me sterk voor vast werk met toekomstperspectief. Een fijne baan met leuke collega's waar je gewaardeerd wordt voor je inzet en waar je fatsoenlijk voor wordt beloond. Nog te vaak komen hardwerkende mensen klem te zitten. Daarom vind ik het belangrijk om flexwerk en schijnconstructies aan te pakken. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven.

Menselijke maat in de zorg

Ik vind dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Te veel geld gaat nu nog naar overbodige systemen en managers. De zorg moet terug naar de menselijke maat. Professionals op de werkvloer moeten weer de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Daar zijn geen dure managers en bureaucraten nodig, maar basiszorg op wijkniveau - dichtbij mensen.

Iedereen een eigen woning

Ik vind het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot fatsoenlijke en betaalbare woonruimte. De afgelopen jaren zijn er te veel betaalbare huurwoningen gesloopt waarvoor niets in de plaats is gekomen. Vooral jongeren en de lage inkomens plukken hier de wrange vruchten van. Gemeente en woningcorporaties moeten veel meer doen aan jongerenhuisvesting.

Leefbaarheid en veiligheid

Ik vind het belangrijk dat bewoners samen met wijkagenten kunnen bepalen waar zij in hun buurt prioriteit aan willen geven. Overlast en criminaliteit worden ook beter aangepakt door de inzet van straatcoaches en opbouwwerkers. Vrijwillige buurtwachters dragen ook bij aan de leefbaarheid in wijken en drugscriminelen hebben het nakijken wanneer we de wietteelt reguleren.

Evenementen en cultuur

Ik vind het heel normaal dat we in onze gemeente investeren in aantrekkelijke culturele voorzieningen, zoals prachtige evenementen en het nieuwe poppodium. Een stad is pas aantrekkelijk als je het er naar je zin kunt hebben. Een goed uitgaansleven met bijbehorende evenementen en voorzieningen kunnen alleen blijven bestaan als we daarin investeren. Daar ga ik voor.

Kansen over de grens

Jaarlijks bezoeken honderdduizenden Duitsers onze gemeente om hier te shoppen en van onze historische binnenstad te genieten. Kennis van elkaars taal en cultuur vind ik belangrijk. Kinderen moeten op jonge leeftijd weer Duits leren en er moet meer informatie komen over de mogelijkheden voor het wonen en werken over de grens. Ik vind dat de gemeente hier werk van moet maken.

“ Eendracht maakt macht”

Nieuws

wat ik doe

Na vijf jaar voorzitterschap tijd voor een andere rol binnen Venlostad.com

Venlo, 1 november 2023 - Vandaag was het vijf jaar geleden dat ik officieel het voorzitterschap van ondernemerscollectief Venlostad.com van Toine Schreinemachers overnam. Onlangs heb ik het voorzitterschap met veel vertrouwen overgedragen aan Stan Heijsters die met zijn bestuur vorige...

Lees meer

De wooncrisis te lijf via de Woonbond

De volkshuisvesting heeft al ruim twintig jaar mijn interesse. Geweldig dat ik deze interesse vanaf vandaag, 1 maart, ook beroepsmatig mag gaan inzetten als Consulent en Adviseur bij de Woonbond. Waarom? Lees het hieronder: Woningwet: volkshuisvesting voor Venlo Op mijn...

Lees meer
Afscheidsplechtigheid raadslidmaatschap

Afscheidsplechtigheid raadslidmaatschap

Gisteravond, woensdag 27 september, nam ik officieel afscheid van de gemeenteraad. Met tegenzin, teleurstelling en pijn in het hart want ik was graag doorgegaan. Dat werd me door een meerderheid van de PvdA-fractie helaas onmogelijk gemaakt. Een bemiddelingspoging van de...

Lees meer
Mondelinge vragen over WAA en KanDoen

Mondelinge vragen over WAA en KanDoen

De PvdA ontvangt al geruime tijd negatieve signalen en zorgen over de uitvoering van het verandertraject van de WAA, waarbij het de ambitie is om in elk geval 210 werknemers (met een wsw-indicatie en een loonwaarde onder de 40%) via...

Lees meer
PvdA sterk voor de Huizen van de Wijk

PvdA sterk voor de Huizen van de Wijk

Namens de PvdA-fractie heeft gemeenteraadslid Erik Manders (sociale zaken) tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 28 september 2016 sterk gepleit voor de Huizen van de Wijk en een reactie gegeven op de tussentijdse evaluatie. Er is ook wat de PvdA betreft...

Lees meer
PvdA wil meer inspraak inwoners bij studentenhuisvesting

PvdA wil meer inspraak inwoners bij studentenhuisvesting

Op 4 augustus 2016 heb ik namens de PvdA Venlo vragen gesteld over studentenhuisvesting. Wij willen weten hoeveel kamers en studio’s er zijn, hoe het toewijzingsbeleid is geregeld en hoe overlast voor omwonenden wordt voorkomen. We willen dat de gemeente...

Lees meer
PvdA maakt zich zorgen over giftreinen

PvdA maakt zich zorgen over giftreinen

Op donderdag 27 mei berichtte de NOS dat er veel meer gevaarlijke stoffen door Limburgse en Brabantse steden rijden dan toegestaan en dat vervoerders vaak niet goed aangeven welke gevaarlijke stoffen ze op spooremplacementen hebben staan. Dat is een slechte...

Lees meer
PvdA wil nachttreinen tussen Venlo en Eindhoven

PvdA wil nachttreinen tussen Venlo en Eindhoven

Op vrijdag 8 januari heeft de gemeenteraadsfractie van de PvdA Venlo schriftelijke vragen gesteld over aansluiting van Venlo op een driejarige proef met nachttreinen tussen Helmond en Eindhoven. Daar gaan vanaf december op vrijdag- en zaterdagnacht twee extra treinen rijden....

Lees meer
PvdA voor veiliger en leefbaarder Venlo

PvdA voor veiliger en leefbaarder Venlo

Op woensdag 9 december werd er in de gemeenteraad gesproken over het veiligheidsbeleid. Leefbaarheid en veiligheid zijn voor de PvdA belangrijk. Niet voor niets schreven we in ons verkiezingsprogramma dat veiligheid thuis en in de eigen straat of wijk begint....

Lees meer
Wel of geen tunnel bij de Vierpaardjes

Wel of geen tunnel bij de Vierpaardjes

Het afgelopen jaar heb ik mij namens de PvdA Venlo ingezet om draagvlak te zoeken voor de ondertunneling van de gevaarlijkste en meest irritante spoorwegovergang van Nederland. Vandaag stuurde de voltallige gemeenteraad op mijn initiatief een brief naar de Tweede...

Lees meer

“ Wil je iets kwijt? Twijfel niet!”

Contact

Gewoon doen!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

info@erikmanders.com / +31625507318

“Denk niet aan de toekomst. Doe er iets aan!”