Wel of geen tunnel bij de Vierpaardjes

spoorwegovergang Vierpaardjes VenloHet afgelopen jaar heb ik mij namens de PvdA Venlo ingezet om draagvlak te zoeken voor de ondertunneling van de gevaarlijkste en meest irritante spoorwegovergang van Nederland. Vandaag stuurde de voltallige gemeenteraad op mijn initiatief een brief naar de Tweede Kamer.

Wat er het afgelopen jaar met de Vierpaardjes gebeurde
In maart hadden wij PvdA-Kamerlid Duco Hoogland uitgenodigd met wie wij een bezoek brachten aan Seacon Logistics, Cabooter Railcargo en de Vierpaardjes. Hierna nam ik in april in de gemeenteraad met andere fracties het initiatief om € 480.000 direct vrij te maken voor noodzakelijk vooronderzoek naar ondertunneling en voorbereidende werkzaamheden. In juni was ik bovendien in Den Haag aanwezig bij een cruciaal overleg van de Kamercommissie Infrastructuur & Milieu dat op 2 juli resulteerde in een aangenomen motie van Kamerleden Hoogland (PvdA) en de Boer (VVD) om de Vierpaardjes als knelpunt aan te pakken. Het kabinet zou daar dan vijftig procent aan moeten meebetalen. De andere helft moet de gemeente samen met de provincie ophoesten. In de tussentijd startten de omwonenden van de Vierpaardjes een publieksactie en dook ik in november daarom samen met andere raadsleden door een geïmproviseerd houten tunneltje bij de spoorwegovergang. Begin december werden de eerste resultaten van het rijksonderzoek bekend.

De huidige stand van zaken
Het kabinet erkend dat de Vierpaardjes een knelpunt is, maar ziet ondertunneling nog niet als meest efficiënte oplossing. Bij het onderzoek is goederenvervoer echter niet meegeteld in de berekeningen en zijn andere positieve ontwikkelingen op het regionale spoor er ook niet in meegenomen. Volgende week komt de Kamercommissie weer bij elkaar en vergadert zij over de Vierpaardjes. Omdat alle partijen in de Venlose gemeenteraad overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van een tunnel, heb ik het initiatief genomen om namens de hele raad een brief te schrijven waarin we dit gezamenlijke standpunt nog eens krachtig toelichten. De brief is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik ben blij dat we dit signaal gezamenlijk hebben kunnen afgeven en hoop dat de Kamerleden zich erdoor laten overtuigen.

Waarom een tunnel noodzakelijk is
Door werkzaamheden aan de Betuwelijn rijden er via de Brabantroute, en dus via Venlo, maar lieft drie keer zoveel goederentreinen. Dat blijft zo tot 2023. Dan neemt het goederenvervoer naar Venlo met veertig procent toe, als gevolg van de aanleg van nieuwe havens in de Tweede Maasvlakte bij wereldhaven Rotterdam. De logistieke hotspot, die Venlo is, plukt daar met een sterke logistieke sector de vruchten van. Bedrijvigheid zorgt voor werkgelegenheid. En banen daar is het de PvdA ook om te doen. Ook de bouw van de grootste binnenlandse railterminal op bedrijventerrein Trade Port-Noord, de realisatie van een Intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf (met Venlo als tussenstation), de verbreding en elektrificatie van de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond en de plannen om met de Guliksebaan een snelle verbinding tussen Venlo en Tegelen te realiseren zijn extra argumenten vóór de aanleg van een tunnel bij de Vierpaardjes.

BRIEF GEMEENTERAAD AAN TWEEDE KAMER