PvdA wil meer inspraak inwoners bij studentenhuisvesting

Op 4 augustus 2016 heb ik namens de PvdA Venlo vragen gesteld over studentenhuisvesting. Wij willen weten hoeveel kamers en studio’s er zijn, hoe het toewijzingsbeleid is geregeld en hoe overlast voor omwonenden wordt voorkomen. We willen dat de gemeente sneller ingrijpt bij illegale bewoning en leefbaarheidsproblemen. Daarnaast willen we dat inwoners meer inspraak krijgen en dat er meer aandacht komt voor huisvesting van MBO-studenten en werkende jongeren. Voor hen is het extra moeilijk om passende woonruimte te vinden.

De schriftelijke vragen van de PvdA Venlo over studentenhuisvesting kun je hier terugkezen: http://erikmanders.com/wp-content/uploads/2017/08/Schriftelijke-vragen-PvdA-Venlo-Studentenhuisvesting-20160804.pdf