Met de wijkagent in Venlo-Zuid

Met de wijkagent in Venlo-ZuidGisterenmiddag ben ik met de Wijkagent van Venlo-Zuid op pad gegaan om mij te informeren over de leefbaarheid en veiligheid in mijn oude wijk.

Venlo-Zuid is een mooie diverse wijk. De afgelopen jaren is er, mede dankzij de PvdA, flink geïnvesteerd. Zo is het winkelcentrum vernieuwd en zijn de wegen verlegd waardoor er minder verkeer door de wijk gaat. Maar er zijn ook wat problemen. De aanleiding van mijn bezoek had te maken met drugsgerelateerde overlast waarover de gemeenteraad zich binnenkort buigt. Daarnaast is er overlast van jongeren in de omgeving van de Minister van Hallstraat.

De wijkagent heeft mij in tweeëneenhalf uur tijd goed bijgepraat over allerhande zaken die in de wijk spelen. Ook spraken we bij speeltuin Hagerweike en bij wijkcentrum de Zuidpilaar met bewoners en vrijwilligers van het buurt- en bewonersnetwerk. Een aantal zaken verdient prioriteit. Ik zal daar als gemeenteraadslid extra aandacht voor vragen.