Home

Wie is Erik Manders
Image

“ Samen staan we sterker ”

Welkom op mijn website. Ik stel me graag aan je voor. Mijn naam is je bekend, maar wie ik ben en waar ik voor sta misschien nog niet. Ik ben 32 jaar oud en woon in Venlo. Sinds het najaar van 2018 ben ik voorzitter van Venlostad.com. Dit is de onafhankelijke belangenbehartiger van de ondernemers in de Venlose binnenstad. Wekelijks bezoeken gemiddeld 200.000 mensen onze historische binnenstad. Het is belangrijk dat onze stad aantrekkelijk blijft. Bereikbaarheid, gastvrijheid, aantrekkelijkheid, goed werkgeverschap en goed opgeleid (mbo) personeel zijn kernbegrippen waarop ik mij samen met alle partners met volle overgave richt. Sinds 2010 ben ik lid van de PvdA en van 2014 tot 2018 was ik volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad. Van 2015 tot 2018 was ik daarnaast ook actief als bestuurslid van de PvdA Limburg. In het dagelijks leven werk ik in deeltijd als raadsadviseur voor de gemeenteraad in Stein. Daarnaast ben ik actief voor een stichting van Syrische vluchtelingen en als vrijwilliger in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Ik heb hiervoor enkele jaren gewerkt als zelfstandig communicatiespecialist en ik was in de weekenden actief als buurtwacht in mijn eigen wijk. Van 2011 tot 2014 was ik lid van de programmaraad van Omroep Venlo en zette ik me in om de lokale radio- en televisieprogramma's nóg beter te maken. Dat deed ik als lid van de FNV, namens de doelgroep werknemers.

“Denken, dromen, durven, doen!”

Voor Venlo

Waar ik voor sta

Gewoon Goed Werk

Ik maak me sterk voor vast werk met toekomstperspectief. Een fijne baan met leuke collega's waar je gewaardeerd wordt voor je inzet en waar je fatsoenlijk voor wordt beloond. Nog te vaak komen hardwerkende mensen klem te zitten. Daarom vind ik het belangrijk om flexwerk en schijnconstructies aan te pakken. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven.

Menselijke maat in de zorg

Ik vind dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Te veel geld gaat nu nog naar overbodige systemen en managers. De zorg moet terug naar de menselijke maat. Professionals op de werkvloer moeten weer de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Daar zijn geen dure managers en bureaucraten nodig, maar basiszorg op wijkniveau - dichtbij mensen.

Iedereen een eigen woning

Ik vind het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot fatsoenlijke en betaalbare woonruimte. De afgelopen jaren zijn er te veel betaalbare huurwoningen gesloopt waarvoor niets in de plaats is gekomen. Vooral jongeren en de lage inkomens plukken hier de wrange vruchten van. Gemeente en woningcorporaties moeten veel meer doen aan jongerenhuisvesting.

Leefbaarheid en veiligheid

Ik vind het belangrijk dat bewoners samen met wijkagenten kunnen bepalen waar zij in hun buurt prioriteit aan willen geven. Overlast en criminaliteit worden ook beter aangepakt door de inzet van straatcoaches en opbouwwerkers. Vrijwillige buurtwachters dragen ook bij aan de leefbaarheid in wijken en drugscriminelen hebben het nakijken wanneer we de wietteelt reguleren.

Evenementen en cultuur

Ik vind het heel normaal dat we in onze gemeente investeren in aantrekkelijke culturele voorzieningen, zoals prachtige evenementen en het nieuwe poppodium. Een stad is pas aantrekkelijk als je het er naar je zin kunt hebben. Een goed uitgaansleven met bijbehorende evenementen en voorzieningen kunnen alleen blijven bestaan als we daarin investeren. Daar ga ik voor.

Kansen over de grens

Jaarlijks bezoeken honderdduizenden Duitsers onze gemeente om hier te shoppen en van onze historische binnenstad te genieten. Kennis van elkaars taal en cultuur vind ik belangrijk. Kinderen moeten op jonge leeftijd weer Duits leren en er moet meer informatie komen over de mogelijkheden voor het wonen en werken over de grens. Ik vind dat de gemeente hier werk van moet maken.

“ Eendracht maakt macht”

Nieuws

wat ik doe
Afscheidsplechtigheid raadslidmaatschap

Afscheidsplechtigheid raadslidmaatschap

Gisteravond, woensdag 27 september, nam ik officieel afscheid van de gemeenteraad. Met tegenzin, teleurstelling en pijn in het hart want ik was graag doorgegaan. Dat werd me door een meerderheid van de PvdA-fractie helaas onmogelijk gemaakt. Een bemiddelingspoging van de...

Lees meer
Mondelinge vragen over WAA en KanDoen

Mondelinge vragen over WAA en KanDoen

De PvdA ontvangt al geruime tijd negatieve signalen en zorgen over de uitvoering van het verandertraject van de WAA, waarbij het de ambitie is om in elk geval 210 werknemers (met een wsw-indicatie en een loonwaarde onder de 40%) via...

Lees meer
PvdA sterk voor de Huizen van de Wijk

PvdA sterk voor de Huizen van de Wijk

Namens de PvdA-fractie heeft gemeenteraadslid Erik Manders (sociale zaken) tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 28 september 2016 sterk gepleit voor de Huizen van de Wijk en een reactie gegeven op de tussentijdse evaluatie. Er is ook wat de PvdA betreft...

Lees meer
PvdA wil meer inspraak inwoners bij studentenhuisvesting

PvdA wil meer inspraak inwoners bij studentenhuisvesting

Op 4 augustus 2016 heb ik namens de PvdA Venlo vragen gesteld over studentenhuisvesting. Wij willen weten hoeveel kamers en studio’s er zijn, hoe het toewijzingsbeleid is geregeld en hoe overlast voor omwonenden wordt voorkomen. We willen dat de gemeente...

Lees meer
PvdA maakt zich zorgen over giftreinen

PvdA maakt zich zorgen over giftreinen

Op donderdag 27 mei berichtte de NOS dat er veel meer gevaarlijke stoffen door Limburgse en Brabantse steden rijden dan toegestaan en dat vervoerders vaak niet goed aangeven welke gevaarlijke stoffen ze op spooremplacementen hebben staan. Dat is een slechte...

Lees meer
PvdA wil nachttreinen tussen Venlo en Eindhoven

PvdA wil nachttreinen tussen Venlo en Eindhoven

Op vrijdag 8 januari heeft de gemeenteraadsfractie van de PvdA Venlo schriftelijke vragen gesteld over aansluiting van Venlo op een driejarige proef met nachttreinen tussen Helmond en Eindhoven. Daar gaan vanaf december op vrijdag- en zaterdagnacht twee extra treinen rijden....

Lees meer
PvdA voor veiliger en leefbaarder Venlo

PvdA voor veiliger en leefbaarder Venlo

Op woensdag 9 december werd er in de gemeenteraad gesproken over het veiligheidsbeleid. Leefbaarheid en veiligheid zijn voor de PvdA belangrijk. Niet voor niets schreven we in ons verkiezingsprogramma dat veiligheid thuis en in de eigen straat of wijk begint....

Lees meer
Wel of geen tunnel bij de Vierpaardjes

Wel of geen tunnel bij de Vierpaardjes

Het afgelopen jaar heb ik mij namens de PvdA Venlo ingezet om draagvlak te zoeken voor de ondertunneling van de gevaarlijkste en meest irritante spoorwegovergang van Nederland. Vandaag stuurde de voltallige gemeenteraad op mijn initiatief een brief naar de Tweede...

Lees meer
Betere toekomst voor stadswijk Q4

Betere toekomst voor stadswijk Q4

Namens de PvdA-fractie heb ik gisteren in de gemeenteraad een motie ingediend om inwoners, ondernemers en vastgoedbezitters in Q4 te betrekken bij alle toekomstplannen voor hun wijk. Er was de afgelopen jaren zoveel onduidelijkheid ontstaan over de status van eerdere...

Lees meer
Venlo TTIP vrije gemeente!

Venlo TTIP vrije gemeente!

Op woensdag 21 oktober heb ik namens de PvdA Venlo in de gemeenteraad een motie ingediend tegen het omstreden internationale vrijhandelsverdrag TTIP, waarover de EU en de VS onderhandelen en waarin multinationals zoveel macht krijgen dat landen aangeklaagd kunnen worden...

Lees meer

“ Wil je iets kwijt? Twijfel niet!”

Contact

Gewoon doen!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

info@erikmanders.com / +31625507318

“Denk niet aan de toekomst. Doe er iets aan!”