Reguleer de wietteelt

Stop de wietpas, reguleer de wietteelt!Sinds de invoering van de wietpas op 1 mei 2012 leeft het softdrugsbeleid in Nederland weer. De discussies komen niet uit de lucht vallen. Na de invoering van de wietpas werd Venlo geteisterd door een tsunami van drugsrunners. De PvdA was tegen de invoering van de wietpas en ik heb zelf heel veel gedaan om de invoering van deze pas te voorkomen. Ik startte de actie ‘Stop de Wietpas’ en haalde met deze anti-wietpascampagne in korte tijd 25.000 handtekeningen op tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit. De handtekeningen werden aangeboden aan VVD-minister Opstelten, maar zo doof voor alle noodkreten als hij toen was is hij nu nog. Hij wil de harde realiteit niet onder ogen zien.

Toen de wietpas toch werd ingevoerd lanceerde ik namens de Venlose PvdA het ‘Meldpunt voor Leefbaarheid & Veiligheid’ waar overlast gemeld kan worden. Zo hebben wij met hulp van inwoners de gevolgen van de wietpas goed in kaart kunnen brengen en daarmee ook de politie geholpen. Vooral de eerste maanden na de invoering van de wietpas regende het klachten. Vóór de invoering van de wietpas was ruim 70% van de 7000 dagelijkse coffeeshopbezoekers Duits. Vanwege het ingezetencriterium mochten zij na de invoering van de wietpas niet meer in de coffeeshops komen. Hierdoor ontstond al snel een levendige drugshandel in omliggende woonwijken. Wijkbewoners, winkeliers en kooptoeristen voelen zich soms niet meer veilig in hun eigen straat. Het bereiken van veilige wijken en buurten is een belangrijke drijfveer voor mij. In mijn eigen buurt maak ik mezelf sterk door in de weekenden als buurtwachter over de bezittingen en nachtrust van mijn buurtgenoten te waken.

Naar aanleiding van alle meldingen schreef ik het rapport ‘Drugsoverlast in Venlo: terug naar af dankzij de wietpas’, waarin ik samen met PvdA-raadsleden Hay Janssen en Vera Tax aanbevelingen deed. De drie belangrijkste aanbevelingen waren: meer recherche voor opsporing van internationaal opererende drugscriminelen, buitenlandse softdrugsconsumenten weer toelaten in de gedoogde coffeeshops en reguleer de wietteelt.

Het laatste punt levert de laatste tijd weer veel discussie op. In oktober werd Tweede Kamerlid Marith Rebel de nieuwe PvdA-woordvoerder voor het drugsbeleid. Hierop heb ik haar en haar collega-Kamerlid Manon Fokke in oktober uitgenodigd om bij te praten met jongerenwerkers, wijkagenten, buurtbewoners en de eigenaar van coffeeshop Nobody’s Place. Dit heeft er in elk geval toe geleid dat de PvdA vóór gereguleerde wietteelt blijft. Marith Rebel schreef hier in januari ook een heel duidelijk opinieartikel over: ‘Maak einde aan overlast door drugscriminaliteit’.

Het mag iedereen duidelijk zijn dat ik het aangescherpte gedoogbeleid vanuit Venlo niet alleen kan veranderen, maar samen staan we wel sterker. Sterker tegen drugsrunners. Sterker tegen drugsgerelateerde overlast en criminaliteit en sterker tegen beleidsmakers en politici die niet opkomen voor leefbare en veilige buurten. Onze politiemensen moeten meer collega’s in de wijk en meer bevoegdheden krijgen. Met het reguleren van de wietteelt besparen we kosten op de klopjacht op kleine wietkwekers. Regulering van de wietteelt, met overheidstoezicht, maakt verder een einde aan brandgevaarlijke, illegale kwekerijen op zolderkamers. Reguleren is wat mij betreft nu echt de volgende, logische stap op weg naar legalisering.

DOWNLOAD HET RAPPORT ‘DRUGSOVERLAST IN VENLO’