E.U. GRONDWET DEBAT AVOND GROOT SUCCES

PARTIJEN NEMEN GEZAMENLIJK VERANTWOORDELIJKHEID BURGERS TE INFORMEREN

De debatavond die de SP afdeling Venlo in samenwerking met de Venlose afdelingen van de PvdA en GroenLinks op maandag 30 mei in het stijlvolle Café Central (zie foto) organiseerde, was een groot succes! Met ruim 80 aanwezigen en 3 goedgebekte gastsprekers werd er heftig gediscussieerd over het nut van de Europese Grondwet en welke gevolgen de uitslagen van het op handen zijnde referendum hierop kunnen hebben. De meningen waren vaak sterk verdeeld.

Cafe Central Venlo EU grondwet debat
Erik Manders, mede-initiatiefnemer van de debatavond en campagneleider van de SP afdeling Venlo, heet iedereen welkom en legt, met de Europese Grondwet in zijn handen, uit waar het tijdens de avond over zal gaan. Hierna neemt dagvoorzitter Ruud Stickelbroeck (verslaggever bij de provinciale omroep L1) het woord over en vervolgt het programma. Na een korte column van Wiel Basten (schrijver van o.a. het Aspergeboek) stelt de dagvoorzitter de gastsprekers voor. Dit zijn:

Voor de PvdA: Ieke van den Burg, Europarlementslid en oud-vakbondsbestuurder bij de FNV (zie foto hierboven)
Voor de SP: Hans van Heiningen, fractiemedewerker Tweede Kamer en penningmeester van het Comité Grondwet NEE (zie foto hierboven). 
Voor GroenLinks: Jan Muijtjens, fractievoorzitter in Sittard-Geleen en betrokken bij de Europese eenwording (zie foto hierboven) Cafe Central Venlo EU grondwet debat
Ondertussen hebben aanwezigen een plaatsje weten te vinden.Na stevige, korte inleidingen van de gastsprekers vindt er onder regie van dagvoorzitter Ruud Stickelbroeck een forumdiscussie plaats waar SP’er Hans van Heiningen als enige tegenstander van de Europese Grondwet flink van wal steekt. 
In de pauze volgt een stemming doormiddel van roze (tegen), blauwe (voor) en witte (twijfel) briefjes die men bij binnenkomst heeft ontvangen. Ook kunnen in de pauze schriftelijke vragen gesteld worden, die na de pauze door de gastsprekers beantwoord zullen worden. Na de pauze worden de uitslagen van de eerste stemming bekend: 19 voor, 19 tegen, 16 twijfel. De stand is dus gelijk.
De discussie vervolgt. SP’er Hans van Heiningen veegt de vloer aan met taboe’s en verwijst mooie praatjes naar ‘het land der fabels.’ Ondertussen ontwikkelt het PvdA Europarlementslid zich tot een heuse spraakwaterval en GroenLinkser Jan Muijtjens weet het even allemaal niet meer. 
Na een nieuwe stemming aan het einde van de avond blijken de voorstanders in nipte meerderheid te zijn. De uitslagen: 22 voor, 20 tegen, 6 twijfel. Na de bekendmaking sluit Erik Manders de avond af en heeft hij voor de gastsprekers, dagvoorzitter en columnist nog een presentje in petto.

De SP is erg blij dat dit debat in samenwerking met de PvdA en GroenLinks tot stand heeft kunnen komen en wil hen bedanken voor het wederzijds vertrouwen en de prettige samenwerking